Marknadskommunikation som gör skillnad

Karlöf Kommunikation levererar professionell affärskommunikation som ger tydliga resultat.

Våra specialområden är Strategi, Redaktionell publicitet och Chef att hyra.

Strategi

Det som utmärker Karlöf Kommunikation är förmågan att förstå våra kunders strategier, affärsmodeller och omvärld och därefter omsätta denna förståelse i effektiva, resultatinriktade kommunikationsinsatser.

Den förmågan är grunden för att göra skarpa analyser och utveckla övergripande kommunikationsplaner som ser till att kunden både gör rätt saker och gör saker rätt.

”Karlöf har både en stor strategisk insikt och förmåga att omsätta strategierna i praktiska resultat.”
Joakim Ekström, Försäljningsdirektör, Lagena

Se Referenser

Att göra rätt saker

Det finns många ledare, akademiker och konsulter som påpekar att strategi bara är en mindre del av en framgång. Att det först och främst gäller att agera. Att se till att saker händer.

Men att utforma rätt strategi handlar om att se till att vi gör rätt saker – att vi gör rätt analyser, prioriteringar och satsningar.

När Karlöf Kommunikation utvecklar kommunikations- och marknadsstrategier är grunden för vårt arbete en kombination av noggrann analys, kreativitet och erfarenhet. Vi hjälper dig att:

  • Utveckla och tydliggöra er marknadsposition och kommunikations-/marknadsstrategi.
  • Analysera och segmentera marknader, målgrupper och intressenter.
  • Planera marknads- och kommunikationsaktiviteter och utforma tydliga och relevanta budskap.
  • Välja verktyg och kanaler som når fram.
  • Skapa systematik och effektivitet i marknadsförings- och kommunikationsarbetet.

Några aktuella kunder är: iKEM, JF Hillebrand, Optimity, ORIO, PostNord, Sonat, Swisslog och Zebra.


Stefan Karlöfs och Mats Abrahamssons aktuella bok ”Det dynamiska företaget”. Beställ här!

 


Redaktion

Din egen redaktion

I dagens överkommunicerade värld gäller det att nå fram och skapa engagemang. Det låter enkelt, men är svårt. Utmaningen är att berätta om det som är viktigt, relevant och värdefullt för dina målgrupper. Och att använda kanaler som har hög trovärdighet – tidningar, nyhetsbrev, artiklar och andra skrifter.

Karlöf Kommunikations grundare, Stefan Karlöf, har lång erfarenhet av att producera artiklar, reportage, marknadstidningar, nyhetsbrev och annan publicistisk kommunikation i samverkan med skickliga medarbetare.

Flera av Karlöf Kommunikations kunder är mycket välkända företag eller organisationer. Andra har starka och välkända varumärken i sin nisch.

Några aktuella kunder som anlitar vår kompetenta redaktion är: Cargotec, Lagena, Memnon, Plan, IKEM, Swisslog, Sonat och tidningen Supply Chain Effect.

Kontakta gärna Stefan Karlöf för mer information.

Telefon: 070 590 80 39

E-post: stefan@karlof.se

”Karlöf Kommunikations proffsiga redaktion producerar magasinet Supply Chain Effect som vi distribuerar till våra 2 500 medlemmar. Vårt samarbete utmärks av effektivitet, kreativitet och ständig utveckling.”
Rikard Sjöström, VD i Plan

Se Referenser

Förtroenden

Under årens lopp har vi fått förtroendet att arbeta för en mängd olika uppdragsgivare i olika branscher och sektorer.

Några aktuella kunder som vi samarbetar med är (i bokstavsordning): EPS bygg, IKEM, Lagena, Linköpings Universitet, Memnon Networks, NEA, Posten Logistik, Plan, Sonat och Swisslog.

Supply Chain Effect
Kvartalsmagasinet Supply Chain Effect vänder sig till 6 000 ledande befattningshavare och specialister som arbetar i nyckelroller i försörjningskedjan.Det vill säga med inköp, logistik, produktion och försäljning. Tidningen är även officiell medlemstidning för logistikorganisationen Plan. Tidningen produceras på svenska.
Läs mer

Tidningen Footprint
Marknadstidningen Footprint utvecklades av Karlöf Kommunikation i samverkan med Swisslog i Norden. Tidningens innehåll är i första hand fokuserat på att leverera ett högt läsvärde och nyttig information för läsarna, och först i andra hand på att berätta om avsändarens produkter och tjänster. Footprint utges på svenska och engelska.
Läs mer

Skriften Bygg säkert med cellplast, 2013
EPS, eller cellplast, är för allmänheten mer känt som Frigolit. Ett material som används allt mer i byggbranschen som islolering av grundkonstruktioner, väggar och tak.
Läs mer

Skriften Logistik för svensk konkurrenskraft, 2013
Skriften logistik för svensk konkurrenskraft producerades av Karlöf Kommunikation på uppdrag av Linköpings Universitet, Chalmers och Lunds Universitet. Mottagare är i första hand forskningsfinansiärer.
Läs mer

Tidningen Flow
I marknadstidningen Flow samlas årligen händelser, kundreportage och fördjupande artiklar inom området food & beverege kopplat till distribution och logistik.
Tidningens avsändare är JF Hillebrand Logistics AB (f d Lagena) som ingår i globala Hillebrand Group.
Läs mer

 


Chef

Kompetens som gör skillnad

Karlöf Kommunikations medarbetare kan anlitas som marknads-/kommunikationschef att hyra för kortare eller längre tid.

Grunden är mångårig erfarenhet från chefsbefattningar inom dessa områden och projektansvar för mycket omfattande kommunikationssatsningar.

”Sedan flera år är Stefan Karlöf marknads- och kommunikationschef i Sonat. Vi har under åren fortsatt att arbeta tillsammans med Stefan eftersom han har en stor kompetens inom marknadsföring och PR såväl som inom supply chain management.”
Kjell Rundqvist, VD i Sonat

Se Referenser

Aktuella kunder

Under årens lopp har vi samverkat med ett stort antal kunder, av olika storlek och i varierande branscher.

Några aktuella exempel är: Aptean, JF Hillebrand, Linköpings universitet, Memnon Networks, NEA, iKEM, PostNord, Plan,

Sonat, Swisslog och XSAM.

Kontakta oss gärna för mer detaljerade case och referenser inom området Chef att hyra.

 

Kontakt

Kontakta Stefan Karlöf för mer information eller ett personligt möte.

Telefon + 46 8 466 99 50, + 46 (0) 705 90 80 39

E-mail: stefan@karlof.se