Skriften Logistik för svensk konkurrenskraft, 2013

Stefan Karlöf är redaktör och projektledare för tidningen Footprint och den formges av Mia-Maria Karlöf. För annonsförsäljning ansvarar Swisslog.

Skriften Forsknings- och innovationsagenda för framtidens logistik fokuserar på hur organisationer verksamma i dagens dynamiska omvärld kan blir mer framgångsrika genom en hög anpassningsförmåga till föränderliga förutsättningar. Logistiken är möjliggöraren för att agera snabbfotat på dessa dynamiska och hårt konkurrensutsatta marknader och för att skapa förutsättningar för flödesorientering och högt kundvärde.
Skriften projektleddes av Stefan Karlöf och författades av professor Mats Abrahamsson i samverkan med Stefan Karlöf.
Formgivning av Karlöf Kommunikation.

Visa bildspel


<- TILLBAKA TILL STARTSIDAN