Marknadskommunikation som gör skillnad

Karlöf Kommunikation levererar professionell marknadskommunikation på uppdrag av företag som säljer till andra företag, B2B. Våra specialområden är Strategiutveckling, Content Marketing, Ledning och genomförande av kommunikationssatsningar. Kommunikation som gör skillnad och skapar resultat.

Läs mer under Strategi, Content och Ledning.

Strategi

Det som utmärker Karlöf Kommunikation är förmågan att förstå kundens strategi, affärsmodell och omvärld och därefter omsätta den förståelsen i framgångsrika kommunikationsinsatser.

Den strategiska insikten är grunden både för skarpa analyser och för att skapa relevant och intressant kommunikation. Marknadskommunikation som bygger varumärken, relationer, trovärdighet och därmed skapar affärer.

Att göra rätt saker

Det finns många ledare, akademiker och konsulter som påpekar att strategi enbart är en mindre del av en framgång. Att det först och främst gäller att agera, att se till att saker händer. Det är förstås sant. Men att utforma rätt strategi handlar om att se till att rätt saker görs – att vi gör skarpa, väl underbyggda analyser, prioriterar effektivt och satsar klokt.

När Karlöf Kommunikation utvecklar kommunikations- och marknadsstrategier är grunden för vårt arbete en kombination av noggrann analys, kreativitet och erfarenhet.

”Karlöf har både en stor strategisk insikt och förmåga att omsätta strategierna i praktiska resultat.”

Vi hjälper dig att

Referenser

Några aktuella referenser är: iKEM, JF Hillebrand Logistics, ORIO, PostNord, Sonat och Swisslog.

Content Marketing

I dagens överkommunicerade värld gäller det att nå fram, skapa engagemang och värde för mottagaren. Det låter enkelt, men är svårt.

Utmaningen är att leverera innehåll som är relevant, intressant och värdefullt för dina målgrupper. Och att använda kanaler som har hög trovärdighet. Detta är själva essensen i de senaste årens dominerande begrepp inom marknadsföring, Content Marketing (CM).

Karlöf Kommunikations medarbetare har solid erfarenhet av att producera content och arbetar sedan mer än femton år enligt principerna för CM. Vi producerar artiklar, reportage, marknadstidningar, nyhetsbrev och annan publicistisk kommunikation i samverkan med skickliga medarbetare.

”Karlöf Kommunikations proffsiga redaktion producerar magasinet Supply Chain Effect som bland annat distribueras till våra 2 500 medlemmar. Vårt samarbete utmärks av effektivitet, kreativitet och ständig utveckling."

Förtroenden

Under årens lopp har vi fått förtroendet att arbeta för en mängd olika uppdragsgivare i olika branscher och sektorer. Nedan följer några aktuella exempel på produktion av värdeskapande content. För fler exempel och referenser, kontakta Stefan Karlöf.

Supply Chain Effect

Affärsmagasinet Supply Chain Effect vänder sig till drygt 7 000 ledande befattningshavare och specialister som arbetar i nyckelroller i supply chain – det vill säga med inköp, logistik, produktion och försäljning i försörjningskedjan. Magasinet utkommer i tryck 6 gånger per år. Dessutom publiceras 42 utgåvor av det digitala nyhetsbrevet Supply Chain Weekly Update.

Tidningen Footprint

Marknadstidningen Footprint utvecklades av Karlöf Kommunikation i samverkan med Swisslog i Norden. Tidningens innehåll är i första hand fokuserat på att leverera ett högt läsvärde och nyttig information för läsarna, och först i andra hand på att berätta om avsändarens produkter och tjänster. Footprint utges på svenska och engelska.

SC Partner

Kundtidningen SC Partner vänder sig till drygt 2 500 läsare inom området logistik, transport och varuförsörjning. Avsändare är kunskapsföretaget Sonat som anlitar Karlöf Kommunikation för innehåll, formgivning och projektledning. Tidningen utkommer 2-4 ggr per år.

Bygg säkert med cellplast

EPS, eller cellplast, är för allmänheten mer känt som Frigolit. Ett material som används allt mer i byggbranschen som islolering av grundkonstruktioner, väggar och tak.

Tidningen Flow

I marknadstidningen Flow samlas årligen händelser, kundreportage och fördjupande artiklar inom området food & beverege kopplat till distribution och logistik. Tidningens avsändare är JF Hillebrand Logistics AB ingår i globala Hillebrand Group.

Ledning

Ledning – projektledare och chef att hyra

Att göra rätt saker är grundläggande. Lika viktigt är att göra saker rätt, det vill säga att genomföra kommunikationsarbetet med hög kvalitet och leverera mot uppställda mål.

Karlöf Kommunikation kan här bistå som projektledare, som kommunikations- eller marknadsansvarig under kortare eller längre tid.

Vi har omfattande erfarenhet från chefsbefattningar inom dessa områden och projektansvar för de flesta typer av kommunikationssatsningar.

”Under 8 år var Stefan Karlöf inhyrd som marknads- och kommunikationschef i Sonat. Vi har under åren fortsatt att arbeta tillsammans med Stefan eftersom han har en stor kompetens inom marknadsföring och PR såväl som inom supply chain management.”

”Stefan Karlöf är vår inhyrda marknadschef. Utifrån djup förståelse för vår verksamhet och marknad utvecklar och genomför han kommunikations- och marknadsinsatser av hög kvalitet och med goda resultat.”

Kontakt

Kontakta Stefan Karlöf för mer information eller ett personligt möte.

stefan-karlof-600x800